Hlavná štruktúra tlakomeru.

2022-08-30

Prepadový otvor: V prípade núdze, pri ktorej praskne Bourdonova trubica, sa vnútorný tlak uvoľní smerom von cez prepadový otvor, aby sa zabránilo prasknutiu skleneného panelu. Poznámka: Aby sa zachoval normálny výkon prepadového otvoru, mal by byť za stolom vyhradený priestor aspoň 10 mm a prepadový otvor nemožno upravovať ani upchávať.

Ukazovatele: Okrem štandardných ukazovateľov sú ďalšie ukazovatele voliteľné.

Sklenený panel: Okrem štandardného skla je voliteľné aj sklo zo špeciálneho materiálu, ako je tvrdené sklo, nereflexné sklo.

Výkonnostná klasifikácia: obyčajný typ (štandardný), obyčajný typ pre paru (M), žiaruvzdorný typ (H), otrasom odolný typ (V), otrasom odolný typ pre paru (MV), žiaruvzdorný a otrasom odolný typu (HV).

Metóda ošetrenia: Bezolejové / Vodotesné ošetrenie Odstráňte vodu alebo olej zostávajúce vo vlhkej časti počas výroby.

Označenie exteriéru: Farba škrupiny by mala byť špecifikovaná okrem štandardnej farby.

Škrtiaci ventil (voliteľné): Na zníženie pulzujúceho tlaku je na vstupe tlaku inštalovaný škrtiaci ventil.


  • QR