Zavedenie a aplikácia tlakového teplomeru.

2022-08-30

1. Úvod
Tlakový teplomer je novovyvinutý nový typ prístroja na meranie teploty, ktorý rieši nedostatky nízkej spoľahlivosti a veľkej chyby teploty. Prijíma miniatúrny prvok na snímanie teploty inštalovaný v prvku snímača na realizáciu funkcie elektromechanického synchrónneho merania teploty.

Tlakové teplomery sa často používajú v priemyselnej výrobe, kde meď nie je korozívna. Ak je médium korozívne, mal by sa použiť antikorózny typ. Je vhodný na meranie teploty v chemickom, farmaceutickom, potravinárskom, textilnom a inom priemysle.

2. Aplikácia
Tlakový teplomer je vhodný na meranie teploty rôznych médií bez korozívneho účinku na meď pri priemyselných príležitostiach. Ak má médium korozívny účinok, mal by sa zvoliť antikorózny typ.

Tlakové teplomery sú široko používané v strojárskom, textilnom, chemickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle na meranie a kontrolu teploty vo výrobnom procese.

Antikorózny tlakový teplomer je vyrobený z celonerezovej ocele a je vhodný na meranie teploty neutrálnych korozívnych kvapalných a plynných médií.  • QR